Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zuk-swidwin.com.pl

Treść strony

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Forma pisemna – wszystkie pisma od instytucji, najemców i właścicieli lokali przychodzące drogą pocztową są rejestrowane w książce korespondencyjnej, a następnie kierowane w poczcie do Prezesa Zarządu, gdzie rozdzielane są w ramach obowiązującej w Spółce kompetencji ich załatwiania.

Forma ustna – petenci przyjmowani przez Prezesa Zarządu – sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie w/g  kompetencji i rozliczenie na posiedzeniach Zarządu z ich wykonania.

Petenci przyjmowani są przez pracowników poszczególnych komórek, zgodnie z zakresem obowiązków.

Udzielanie informacji oraz załatwianie spraw odbiorców następuje w ciągu:

 1. 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
 2. 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1,
 3. 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Spółka prowadzi:

 1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej ( książka korespondencyjna)
 2. Rejestr skarg i wniosków
 3. Rejestr akt osobowych
 4. Rejestr zgłoszeń i awarii
 5. Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 6. Rejestr używanych pieczęci
 7. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 8. Rejestr uchwał
 9. Rejestr zawartych umów

Udostępnienie danych zawartych w w/w dokumentach odbywa się zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej.

W Spółce udostępniany jest nieodpłatnie wgląd w następujące dokumenty:

 1. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
 2. regulaminy świadczenia usług,
 3. rejestry umów;
 4. rejestr wywozu nieczystości stałych i płynnych;
 5. rejestr awarii;
 6. rejestr skargi wniosków;
 7. ewidencję składowania odpadów i selektywną zbiórkę śmieci;
 8. rejestr zamówień publicznych.

drukuj (SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW)

Metryka

 • opublikował: Grażyna Kandziak
  data publikacji: 2004-09-27 10:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-22 07:38

Opis strony

Redaguje:Grażyna Kandziak Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin tel. (0-94) 36523-56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-06-22 07:38:23