Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem Spółki jest Miasto Świdwin

Kompetencje:

1.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego działalności Spółki za rok obrachunkowy,

2.      podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,

3.      podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,

4.      podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości oraz udziałów w innych podmiotach gospodarczych,

5.       tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,

6.      ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu,

7.      uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki,

8.      powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,

9.      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady  Nadzorczej,

10.   zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu.

drukuj (ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW)

Metryka

  • opublikował: Grażyna Kandziak
    data publikacji: 2004-09-27 10:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2005-06-22 07:28

Opis strony

Redaguje:Grażyna Kandziak Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin tel. (0-94) 36523-56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4450
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-06-22 07:28

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie

ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 434697
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-23 08:26

Stopka strony