Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zuk-swidwin.com.pl

Treść strony

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Właścicielem Spółki jest Miasto Świdwin.

Kompetencje:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego działalności Spółki za rok obrachunkowy,
 2. podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 3. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości oraz udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 5. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 6. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 7. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki,
 8. powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 10. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu.

drukuj (ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW)

Metryka

 • opublikował: Grażyna Kandziak
  data publikacji: 2004-09-27 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2005-06-22 07:28

Opis strony

Redaguje:Grażyna Kandziak Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin tel. (0-94) 36523-56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-06-22 07:28:37